• Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym 

      Kozioł, Leszek (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2008)
      Spis treści: Wprowadzenie - s. 5; Rozdział 1: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym; 1.1. Charakterystyka branży usług turystycznych - s. 9; 1.2. Typologia przedsiębiorstw turystycznych i hoteli - s. 16; ...