• Ćwiczenia kształtujące dziewcząt. Cz. 1, (Ćwiczenia bez przyborów) 

   Cichalewska, Alicja; Kolarczyk, Ewa (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1984)
   Spis treści: Przedmowa – s. 5; Wykaz skrótów i terminów używanych w tekście – s. 7; 1. Charakterystyczne cechy gimnastyki kobiet – s. 9; 2. Metodyka, organizacja i zasady kompozycji ćwiczeń kształtujących – s. 12; 3. ...
  • Dobór, selekcja i rozwój dziewcząt uprawiających gimnastykę sportową : praca zbiorowa 

   Cichalewska, Alicja (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1983)
   Spis treści: Wstęp – s. 4; I. Materiał 1 metody badań – s. 5; II. Analiza wyników – s. 13; A) Charakterystyka klasy sportowej na tle grupy kontrolnej – s. 13; 1. Cechy morfologiczne – s. 13; 2. Sprawność fizyczna i wydolność ...