Show simple item record

dc.contributor.editorNowakowska, Anna
dc.date.created2021
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/953
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2001pl
dc.description.abstractSpis treści: Wystąpienie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Prof. dr. hab. Mariana Bukowca – s. 7; Otwarcie Konferencji przez Dyrektor Instytutu Turystyki Prof. dr hab. Annę Nowakowską – s. 8; Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej / Tadeusz Łobożewicz – s. 13; Kształcenie w zakresie turystyki i rekreacji na tle standardów międzynarodowych / Stefan Bosiacki – s. 21; System zapewniania jakości kształcenia kadr w zakresie turystyki i rekreacji / Leszek Kozioł – s. 29; Sylwetka absolwenta wyższych studiów w zakresie turystyki i rekreacji / Ryszard Winiarski – s. 41; Sekcja 1. Humanistyczne treści kształcenia – s. 47; Zagadnienia terminologiczne dotyczące turystyki i rekreacji jako obszarów kultury fizycznej / Tadeusz Kasperczyk – s. 49; Zasady oceny i klasyfikacji czasopism naukowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki turystycznej i rekreacyjnej / Katarzyna Puchalska-Miętus – s. 53; Humanistyczne i religijne walory turystyki / Maciej Ostrowski – s. 61; Podsumowanie obrad sekcji 1 / Janusz Zdebski – s. 71; Sekcja 2. Kształcenie w zakresie nauk ekonomiczno-prawnych – s. 73; Kilka uwag na temat autonomizacji „nauki o turystyce” / Urszula Szubert-Zarzeczny – s. 75; Potrzeba wyodrębnienia nauki o turystyce / Jan Sikora – s. 81; Rola przedmiotów ekonomicznych w kształceniu dla turystyki i rekreacji / Barbara Marciszewska – s. 85; Wymogi praktyczne jako kryterium doboru materiału w nauczaniu prawa w turystyce / Krzysztof Sondel – s. 89; Uniwersytet Szczeciński - nowym ośrodkiem kształcenia ekonomistów dla potrzeb turystyki / Aleksander Panasiuk – s. 93; Turystyka jako przedmiot integracji badań naukowych / Grzegorz Golembski – s. 99; Podsumowanie obrad sekcji 2 / Jerzy Raciborski – s. 109; Sekcja 3. Kształcenie w zakresie nauk geograficzno-przyrodniczych – s. 111; Rola kształcenia uniwersyteckiego w przygotowaniu kadr dla turystyki i rekreacji na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego / Elżbieta Dziegieć, Bogdan Włodarczyk – s. 113; Przedsiębiorstwo turystyczne - jako obiekt nauczania i badań na specjalności geografia turyzmu i hotelarstwa w Uniwersytecie Łódzkim / Andrzej Matczak – s. 121; Przedmioty geograficzne w planach studiów w AWF Gdańsk / Teresa Nurek – s. 129; Geoturystyka - nowa specjalność na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH / Tadeusz Słomka – s. 135; Znaczenie edukacji ekologicznej w procesie kształcenia z zakresu turystyki i rekreacji / Adam Mroczka – s. 141; Główne aspekty kształcenia w zakresie ekorozwoju na studiach uzupełniających magisterskich / Krystyna Krauz – s. 151; Podsumowanie obrad sekcji 3 / Zygmunt Kruczek – s. 155; Sekcja 4. Kształcenie zawodowe – s. 157; Zintegrowany system nauczania w szkołach o profilu turystycznym / Krzysztof Borkowski – s. 159; Wykorzystanie Internetu jako narzędzia wspomagania procesu dydaktycznego / Joanna Szlezynger, Maria Pociecha, Grażyna Kruszelnicka – s. 163; Szkolenie płetwonurków amatorów w PTTK jako szczególny przypadek przygotowania do działalności profesjonalnej / Małgorzata Orlewicz-Musiał – s. 177; Potrzeby ruchowe studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF Kraków (na podstawie badań ankietowych) / Zofia Pelc, Jadwiga Topisz-Starzewska, Renata Tokarz – s. 187; Aspiracje zawodowe młodzieży kształcącej się w szkołach policealnych o profilu turystycznym / Bożena Alejziak – s. 199; Absolwent a wymagania rynku pracy branży turystycznej / Elżbieta Marszałek – s. 217; Palcem po mapie oraz kilka innych marzeń / Jacek Legendziewicz – s. 221; Podsumowanie obrad sekcji 4 / Krzysztof Borkowski – s. 229; Sekcja 5. Edukacja nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie turystyki i rekreacji – s. 231; Turystyka na studiach wychowania fizycznego / Tadeusz Łobożewicz, Leszek Bryszewski – s. 233;: Podsumowanie obrad sekcji 5 / Andrzej Matuszyk – s. 239; Działalność naukowa i dydaktyczna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w zakresie turystyki w latach 1986—2000 / Zygmunt Kruczek – s. 241; Wykaz autorów – s. 253
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectTURYSTYKApl
dc.subjectREKREACJApl
dc.subjectKADRA TURYSTYKIpl
dc.subjectKSZTAŁCENIE KADRpl
dc.subjectMETODYKA NAUCZANIApl
dc.subjectSZKOŁA WYŻSZApl
dc.subjectMATERIAŁY KONFERENCYJNEpl
dc.subject.otherturystyka-turyzmpl
dc.titleCele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna, Kraków - Sucha Beskidzka 18-19 września 2000pl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2021-03-01T19:31:45Z
dc.date.available2021-03-01T19:31:45Z
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 81


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record