Użytkownicy systemu mogą się zalogować w celu wyświetlenia tego dokumentu.

Login

Wprowadź następujące informacje, aby poprosić o kopię dokumentu od osoby odpowiedzialnej.

Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna, Kraków - Sucha Beskidzka 18-19 września 2000

Ten adres e-mail posłuży do wysłania dokumentu.