Show simple item record

dc.contributor.editorFeiner, Małgorzata
dc.contributor.editorSzyszko-Bohusz, Andrzej
dc.date.created2021
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/941
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 1998pl
dc.description.abstractSpis treści: Wprowadzenie – s. 3; Część I — Myśl i praktyka edukacyjna w okresie transformacji ustrojowej. Stefan Wołoszyn: Pedagogia przymusu czy pedagogia wolności (W: Pomiędzy wolnością a przymusem. W poszukiwaniu złotego środka edukacji / red. J. Grochulska, M. Kawka, W. Went. - Kraków, 1996, s. 8—15) – s. 7; Stanisław Palka: Przemiany w systemie szkolnym i kształceniu nauczycieli w Polsce (W: „Hejnał Oświatowy” 1993, nr 4, s. 3— 10) – s. 14; Małgorzata Feiner: Ku nowym sposobom myślenia i praktykowania pedagogicznego (W: „Edukacja” 1995, nr 3, s. 10—19) – s. 23; Tadeusz Gadacz: Wychowanie do wolności (W: „Znak” 1993, nr 9, s. 4—14) – s. 35; Kazimierz Dyrek: Wychowanie do dojrzałego przeżywania wartości (W: „Hejnał Oświatowy” 1993, nr 2, s. 10—14) – s. 46; Katarzyna Olbrycht: Dylematy współczesnego wychowania (W: „Znak” 1991, nr 9, s. 40—46) - s. 51; Maria Sylwestrowicz: Psychologiczne aspekty stosowania dyscypliny w procesie wychowawczym (W: Pomiędzy wolnością a przymusem , 1.1. W poszukiwaniu złotego środka edukacji / red. J. Grochulska, M. Kawka, W. Went. Kraków, 1995, s. 163—169) – s. 57; Maria Braun-Gałkowska: Najważniejsze postulaty współczesnego nauczania (W: „Znak” 1993, nr 1, s. 30—38) – s. 63; Janusz Gnitecki: Wojciech Pasterniak: Twórczość jako proces doskonalenia człowieka (W: W czasoprzestrzeni i poza czasoprzestrzenią. Szkice z pedagogiki teonomicznej. Poznań 1996, s. 48— 58) – s. 71; Marian Śnieżyński: Podmiotowość ucznia w świetle opinii absolwentów szkół średnich (W: Wartości w procesie wychowania młodzieży / red. M. Feiner, S. Szkotnicka-Lachowicz. Kraków 1992, s. 25—35) – s. 80; Wiesław Andrukowicz: Sprawiedliwa ocena. Mit czy rzeczywistość (W: „Edukacja” 1995, nr 4, s. 76—80) – s. 90; Elżbieta Misioma: Kontrowersje wokół oceny szkolnej (W: „Życie Szkoły” 1994, nr 8, s. 477—484) – s. 97; Małgorzata Feiner: Nauczyciel w procesie ewolucyjnych przemian szkoły (W: „Hejnał Oświatowy” 1992, nr 3—4, s. 5—8) – s. 106; Tadeusz Pilch: Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela (W: „Hejnał Oświatowy” 1995, n r 2, s. 3—7) - s. 112; Marian Śnieżyński: O osobowości współczesnego nauczyciela (W: „Hejnał Oświatowy” 1994, nr 1, s. 17—22) – s. 120; Część II — Edukacja alternatywna. Joanna Grochulska-Stec: Koncepcja edukacji skoncentrowanej na uczniu — Carla Rogersa: (W: Alternatywne teorie i praktyki wychowawcze / red. M. Feiner. Kraków, 1995, s. 19—27), - s. 129; Bogusław Śliwerski: Antypedagogika (W: „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990 nr 1, s. 75—87) – s. 137; Andrzej Szyszko-Bohusz: Pedagogika holistyczna (W: Świat, Edukacja, Wszechświat / red. J. Gnitecki, W. Pasterniak, A. Szyszko Bohusz. Poznań 1997, s. 7—32) – s. 151: Renata Rosa-Chłobowska: Wybrane aspekty pedagogiki Gestalt (W: Alternatywne teorie i praktyki wychowawcze / red. M. Feiner. Kraków 1995, s. 83—91) – s. 166; Grażyna Maszczyńska-Góra: Twórca nowoczesnej szkoły francuskiej — Celestyn Freinet (W: „Język Polski” 1995, nr 6, s. 62— 65) – s. 174; Bogusław Śliwerski: Pedagogia Rudolfa Steinera jako wariant duchowej rewolucji (W: Ku pedagogii pogranicza / red. Z. Kwieciński, L. Witkowski. UMK, Toruń 1991) – s. 182; Mahatma K. Gandhi: Autobiografia, Dzieje moich poszukiwań prawdy (W: Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s: 376—388) – s. 196; Albert Schweitzer: Moje życie (W: Instytut Wydawniczy „Daimonion”,. Lublin 1991, s. 58-7-69) – s. 206 Janusz Korczak: Prawo dziecka do szacunku (W: Wybór pism pedagogicznych, t. 1. Warszawa 1957, s. 281—303) – s. 213.
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectPEDAGOGIKApl
dc.subjectEDUKACJApl
dc.subjectWYCHOWANIEpl
dc.subjectPODRĘCZNIK AKADEMICKIpl
dc.subject.otheroswiata-pedagogika-wychowanie-szkolnictwopl
dc.titleMateriały pomocnicze do ćwiczeń z pedagogiki : przemiany w myśli i praktyce pedagogicznejpl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2021-02-25T19:44:23Z
dc.date.available2021-02-25T19:44:23Z
dc.relation.ispartofseriesPodręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 3


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record