Show simple item record

dc.contributor.authorKlimek-Piskorz, Ewa
dc.contributor.authorPiskorz, Czesław
dc.date.created2020
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-83-89121-97-4pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/872
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2007pl
dc.description.abstractSpis treści: Skróty i symbole użyte w pracy – s. 5; 1. Wstęp; 2. Cele pracy – s. 13; 3. Materiał i metody – s. 14; 3.1. Charakterystyka badanej grupy – s. 14; 3.2. Metodyka – s. 15; 3.2.1. Metodyka pomiarów podstawowych parametrów morfologicznych – s. 16; 3.2.2. Metodyka badań fizjologicznych – s. 16; 3.2.2.1. Rejestracja wielkości parametrów fizjologicznych – s. 17; 3.2.2.2. Kryteria osiągnięcia rzeczywistej wartości VO2max – s. 18; 3.2.3. Oznaczenia parametrów biochemicznych – s. 18; 3.2.4. Metodyka badań psychomotorycznych – s. 18; 3.2.4.1. Badania czasu reakcji prostej na bodźce dźwiękowe i świetlne – s. 18; 3.2.4.2. Ocena sprawności kończyn górnych – s. 19; 3.2.4.3. Pomiary maksymalnej siły statycznej rąk – s. 20; 3.2.5. Metodyka treningu fizycznego (terapii wysiłkowej) – s. 20; 3.2.6. Metody statystyczne – s. 21; 4. Wyniki badań – s. 22; 4.1. Ocena morfologiczna badanej młodzieży – s. 22; 4.2. Reakcje fizjologiczne i biochemiczne – s. 22; 4.2.1. Poziom wybranych parametrów fizjologicznych w okresie przedwysiłkowym przed treningiem fizycznym i po jego zakończeniu – s. 22; 4.2.2. Poziom wybranych parametrów fizjologicznych na wentylacyjnym progu anaerobowym (VT) przed treningiem fizycznym i po jego zakończeniu – s. 24; 4.2.3. Poziom wybranych parametrów fizjologicznych podczas wysiłku maksymalnego przed treningiem fizycznym i po jego zakończeniu – s. 26; 4.2.4. Reakcje biochemiczne na wysiłek stopniowany przed treningiem fizycznym i po jego zakończeniu – s. 27; 4.3. Reakcje psychomotoryczne – s. 30; 4.3.1. Przebieg zmian czasu reakcji prostej na bodźce dźwiękowe i świetlne w warunkach spoczynkowych przed treningiem fizycznym i po jego zakończeniu – s. 30; 4.3.2. Przebieg zmian czasu reakcji prostej na bodźce dźwiękowe i świetlne w trzeciej minucie restytucji po wysiłku maksymalnym przed treningiem fizycznym i po jego zakończeniu – s. 30; 4.3.3. Sprawność kończyn górnych przed treningiem fizycznym i po jego zakończeniu – s. 31; 4.3.4. Ocena maksymalnej siły statycznej rąk przed treningiem fizycznym i po jego zakończeniu – s. 32; 4.4. Współzależności między wybranymi parametrami – s. 33; 5. Dyskusja – s. 39; 5.1. Znaczenie czynników ogólnoustrojowych i lokalnych warunkujących wydolność fizyczną w wysiłkach wykonywanych kończynami górnymi – s. 40; 5.2. Wydolność aerobowa – s. 45; 5.3. Wentylacyjny próg anaerobowy – s. 45; 5.4. Czas reakcji prostej na bodźce dźwiękowe i świetlne po wysiłkach maksymalnych – s. 46; 5.5. Wpływ treningu fizycznym na przebieg zmian szybkości ruchów kończyn – s. 47; 6. Wnioski – s. 50; Piśmiennictwo – s. 51; Streszczenie – s. 63; Summary – s. 68
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectNARZĄDY RUCHUpl
dc.subjectCHOROBYpl
dc.subjectMÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCEpl
dc.subjectTRENING FIZYCZNYpl
dc.subjectTERAPIA WYSIŁKOWApl
dc.subjectSPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNApl
dc.subjectMŁODZIEŻpl
dc.subject.otherfizjoterapia-rehabilitacja-bezlekowe-metody-leczeniapl
dc.titleRola treningu fizycznego w czynnościowym usprawnianiu młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcympl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2021-01-07T19:43:46Z
dc.date.available2021-01-07T19:43:46Z
dc.relation.ispartofseriesStudia i Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 41


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record