Show simple item record

dc.contributor.authorRoziecka, Irena
dc.date.created2020
dc.date.issued1987
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/805
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 1987pl
dc.description.abstractSpis treści Od Autora – s. 7; I. Część ogólna – s. 9; 1. Zaburzenia czynności układu nerwowego – s. 9; Neuron ruchowy obwodowy – s. 12; Neuron ruchowy ośrodkowy – s. 14; Układ pozapiramidowy – s. 15; Móżdżek – s. 18; Twór siatkowaty – s. 19; 2. Układ czuciowy i zaburzenia czucia – s. 19; Receptory drogi i ośrodki czucia – s. 19; Rodzaje zaburzenia czucia – s. 21; 3. Wybrane metody badania neurologicznego – s. 22; Badanie układu ruchowego – s. 22; Napięcie mięśni – s. 22; Ruchy czynne – s. 23; Zborność ruchów – s. 24; Odruchy – s. 25; Czucie głębokie – s. 25; Chód – s. 26; II. Wybrane zagadnienia patofizjologii układu nerwowego – s. 29; 1. Zakażenia układu nerwowego – s. 29; Choroba Heinego Medina – s. 29; 2. Choroby naczyniowe mózgu – s. 31; Patofizjologia krążenia mózgowego – s. 31; Udar mózgowy – s. 33; Krwotok mózgowy – s. 35; Tętniaki i naczyniaki naczyń mózgu – s. 36; Krwotok podpajęczynówkowy – s. 37; 3. Urazy czaszkowo-mózgowe – s. 37; 4. Choroby zwyrodnieniowe – s. 42; Choroba Parkinsona, czyli drżączka poraźna – s. 42; 5. Choroby demielinizacyjne – s. 43; Stwardnienie rozsiane – s. 43; 6. Choroby rdzenia kręgowego – s. 44; Choroby uszkadzające rdzeń kręgowy – s. 44; Urazy rdzenia kręgowego – s. 46; Rozmiękanie rdzenia – s. 47; Jamistość rdzenia – s. 48; Przewlekła mielopatia naczyniowa – s. 50; 7. Choroby obwodowego układu nerwowego – s. 51; Najważniejsze zespoły uszkodzeń splotów i pojedynczych nerwów – s. 53; Najważniejsze zespoły korzeniowe – s. 60; Rwa ramienna, czyli barkowa – s. 60; Rwa kulszowa – s. 63; Zespoły wielonerwowe – s. 64; Zespół Guillain-Barre'go – s. 65; 8. Choroby mięśni – s. 66; Dystrofia mięśniowa postępująca – s. 66; Miastenia – s. 68; III. Podstawowe zasady postępowania przy usprawnianiu ruchowych porażeń /niedowładów/ spastycznych, wiotkich, w ataksji i w chorobach mięśni – s. 69; 1. Usprawnienie ruchowe chorych po chorobie Heinego Medine – s. 69; 2. Przebieg postępowania usprawniającego przy niedowładach i porażeniach połowiczych – s. 75; 3. Postępowanie usprawniające w chorobie Parkinsona – s. 87; 4. Leczenie usprawniające w stwardnieniu rozsianym – s. 89; 5. Zasady leczenia usprawniającego chorych z uszkodzeniem móżdżku – s. 90; 6. Usprawnienie ruchowe chorych z uszkodzeniem rdzenia – s. 92; 7. Usprawnienie ruchowe chorych z uszkodzeniem rdzenia z powodu innych przyczyn /guzy, zapalenie rdzenia, itd./ – s. 97; 8. Ćwiczenia ruchowe w uszkodzeniach nerwów obwodowych – s. 101; 9. Leczenie usprawniające mimiczne mięśnie twarzy – s. 107; 10. Zabiegi lecznicze przy rwie ramiennej, kulszowej i zapaleniu – s. 107; 11. Postępowanie usprawniające w chorobach mięśni/ – s. 113; Piśmiennictwo – s. 117
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectREHABILITACJA RUCHOWApl
dc.subjectUKŁAD NERWOWYpl
dc.subjectCHOROBYpl
dc.subjectPODRĘCZNIK AKADEMICKIpl
dc.subject.otherfizjoterapia-rehabilitacja-bezlekowe-metody-leczeniapl
dc.titleZasady usprawniania ruchowego w chorobach układu nerwowegopl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2020-11-04T19:49:58Z
dc.date.available2020-11-04T19:49:58Z
dc.relation.ispartofseriesWydawnictwo Skryptowe - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 92


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record