Show simple item record

dc.contributor.editorSzmigiel, Czesław
dc.contributor.editorKiebzak, Wojciech
dc.date.created2020
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-83-89121-74-5pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/734
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010pl
dc.description.abstractSpis treści: 8. Neurofizjologiczne metody usprawniania ruchowego dzieci wysokiego ryzyka z mózgowym porażeniem dziecięcym - s. 9; 8.1. Usprawnianie ruchowe według koncepcji NDT-Bobath / Monika Gasińska, Dorota Gazurek - s. 9; 8.1.1. Prawidłowy rozwój motoryczny według koncepcji NDT-Bobath - s. 10; 8.1.2. Zaburzony rozwój motoryczny według koncepcji NDT-Bobath - s. 12; 8.1.3. Usprawnianie ruchowe według koncepcji NDT-Bobath - s. 14; 8.1.4. Zasady pracy z dzieckiem sformułowane przez Mary Ouinton - s. 17; Piśmiennictwo - s. 19; 8.2. Zasady neurokinezjologicznej diagnostyki według metody Vojty / Wojciech Kiebzak, Czesław Szmigiel, Grażyna Banaszek - s. 21; 8.2.1. Ocena zachowania spontanicznego dziecka - s. 23; 8.2.2. Ocena reakcji ułożeniowych według Vojty - s. 25; 8.2.3. Wybrane reakcje (odruchy) prymitywne stosowane w badaniu neurorozwojowym - s. 27; Piśmiennictwo - s. 27; Ryciny - s. 28; 8.3. Zasady neurofizjologicznej terapii według metody Vojty / Wojciech Kiebzak, Czesław Szmigiel, Grażyna Banaszek - s. 31; 8.3.1. Odruchowe pełzanie - s. 32; 8.3.2. Odruchowe obracanie wokół osi ciała - s. 35; Piśmiennictwo - s. 37; Ryciny - s. 38; 8.4. Podobieństwa i różnice w metodach usprawniania dzieci wysokiego ryzyka, opartych na rozwoju neuromotorycznym. Porównanie metod / Czesław Szmigiel, Wojciech Kiebzak - s. 41; 8.4.1. Metoda NDT-Bobath - s. 44; 8.4.2. Metoda Vaclava Vojty - s. 46; 8.4.3. Metoda sensomotoryczna według Rood - s. 47; 8.4.4. Metoda sensorycznej integracji Ayres - s. 48; 8.4.5. Metoda wzorców według Domana-Delcato - s. 49; Piśmiennictwo - s. 51; 9. Wybrane choroby nerwowo-mięśniowe jako przyczyna zaburzeń rozwoju motorycznego u dzieci / Marek Kaciński - s. 53; Wprowadzenie - s. 53; 9.1. Miopatie jako przyczyna zaburzeń rozwoju ruchowego u dzieci / Marek Kaciński - s. 55; 9.1.1. Niemowlę z hypotonią mięśniową - s. 55; Definicja i występowanie hypotonii - s. 55; Diagnostyka chorób jednostki ruchowej - s. 56; Miopatie niemowlęce - s. 57; 9.1.2. Osłabienie kończyn wiotkie - s. 59; Obraz kliniczny - s. 59; Badania pracowniane - s. 60; Dosiebne (proksymalne) osłabienie postępujące - s. 61; Dystrofie mięśniowe postępujące - s. 61; Odsiebne (dystalne) osłabienie postępujące - s. 63; Dystrofia mięśniowa miotoniczna - s. 64; Uogólnione osłabienie ostre - s. 64; 9.1.3. Kurcze i sztywność mięśniowa, nietolerancja ćwiczeń - s. 66; Nieprawidłowa aktywność mięśni - s. 66; Niedobór energii dla skurczu mięśni - s. 67; Miopatie ze sztywnością i kurczami mięśniowymi - s. 67; Piśmiennictwo - s. 68; 9.2. Rdzeniowy zanik mięśni dziecięcy i młodzieńczy / Czesław Szmigiel - s. 69; 9.2.1. Etiologia i postacie choroby - s. 69; 9.2.2. Choroba Kugelberga-Welandera - przebieg choroby - opis zdarzenia klinicznego - s. 71; 9.2.3. Usprawnianie dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni - s. 72; 9.2.4. Odcinkowe i obwodowe unerwienie mięśni - s. 72; Piśmiennictwo - s. 77; Ryciny - s. 78; 9.3. Rehabilitacja w chorobach nerwowo-mięśniowych / Krzysztof Spodaryk, Dorota Gazurek - s. 79; Kinezyterapia - s. 80; Zaopatrzenie ortopedyczne - s. 81; Terapia zajęciowa - s. 82; 10. Specyfika urazów kostno-stawowych w wieku rozwojowym / Krzysztof Spodaryk - s. 83; 10.1. Złamania awulsyjne - s. 86; 10.2. Złamania podokostnowe typu zielonej gałązki - s. 87; Piśmiennictwo - s. 88; Ryciny - s. 88; 11. Choroby narządu ruchu wieku rozwojowego / Julian Dutka - s. 89; Wprowadzenie - s. 89; 11.1. Wrodzone układowe (systemowe) choroby szkieletu - s. 90; Kostne dysplazje z dominującym zajęciem nasad - s. 91; Kostne dysplazje z dominującym zajęciem przynasad - s. 91; Zlokalizowane kostne dysplazje - s. 92; Zaburzenia rozwoju komponent chrzęstnych i włóknistych szkieletu - s. 92; Zaburzenia w modelowaniu i gęstości kości - s. 94; Wrodzona sztywność stawów (Artrogryposis, płodowe zbliznowacenie mięśni) - s. 94; Choroba Marfana (Arachnodaktylia) - s. 95; Mukopolisacharydozy - s. 95; 11.2. Nabyte choroby tkanki łącznej (podporowej) i inne zniekształ cenia narządu ruchu - s. 96; Krzywica (Rachitis) - s. 96; Zaburzenia hormonalne - s. 97; Hemofilia - s. 98; 11.3. Wrodzone wady i zniekształcenia (malformacje) narządu ruchu - s. 98; Klasyfikacja przyczyn wad wrodzonych - s. 98; Wrodzone braki kończyn - s. 99; Wrodzone przerosty kończyn - s. 99; 11.4. Zniekształcenia klatki piersiowej - s. 100; Klatka piersiowa lejkowata (szewska) - s. 100; Klatka piersiowa kurza - s. 100; Wrodzone wysokie ustawienie łopatki (choroba Sprengela) - s. 100; 11.5. Choroby kręgosłupa - s. 101; Wady wrodzone (anomalie kręgów) - s. 101; Wrodzona krótka szyja (zespół Klippel-Feila) - s. 101; Rozszczep kręgosłupa - s. 102; Kręcz szyi - s. 102; Wady postawy - s. 103; Choroba Scheuermanna (młodzieńcza kyfoza) - s. 103; Skrzywienia kręgosłupa (skoliozy) - s. 104; Kręgoszczelina i kręgozmyk - s. 106; 11.6. Zniekształcenia i choroby kończyny górnej - s. 107; Wady wrodzone - s. 107; Syndaktylia (palcozrost) - s. 107; Wrodzone palce nadliczbowe (dodatkowe) - s. 108; Wrodzony brak kości promieniowej - s. 108; Wrodzony zrost promieniowo-łokciowy - s. 108; 11.7. Zniekształcenia i choroby kończyny dolnej - s. 108; Wrodzona dysplazja stawu biodrowego, wrodzone zwichnięcie - s. 108; Biodro szpotawe, wrodzony niedorozwój bliższej części uda - s. 110; Choroba Perthesa - s. 111; Młodzieńcze zluszczenie głowy kości udowej - s. 112; Koślawość kolan - s. 112; Choroba Osgooda-Schlattera - s. 113; Choroba Blounta (piszczel szpotawa dzieci i młodzieży) - s. 113; Łąkotka tarczowata - s. 114; Nawykowe zwichnięcie rzepki - s. 114; Oddzielająca martwica kostno-chrzęstna - s. 115; Chondromalacja rzepki - s. 115; Wrodzona stopa końsko-szpotawa - s. 115; Wrodzona stopa plasko-koślawa - s. 116; Stopy płasko-koślawe statyczne - s. 117; Stopa wydrążona idiopatyczna - s. 117; 11.8. Zapalne choroby narządu ruchu - s. 118; 11.9. Nierówność długości kończyn dolnych - s. 118; 11.10. Pourazowe zniekształcenia i dysfunkcje narządu ruchu - s. 120; Przykurcze i ograniczenia ruchomości - s. 120; Przykurcz ischemiczny Volkmanna - s. 121; Zrost wadliwy - s. 121; Uszkodzenia chrząstki wzrostowej - s. 122; 11.11. Zasady i metody leczenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego - s. 122; Leczenie rehabilitacyjne - s. 124; Zaopatrzenie ortopedyczne - s. 124; Piśmiennictwo - s. 125; Ilustracje kliniczne - s. 126; 11.12. Rehabilitacja w chorobach ortopedycznych / Krzysztof Spodaryk, Dorota Gażurek - s. 151; 11.12.1. Postępowanie rehabilitacyjne w dysplazji i zwichnięciu stawu biodrowego - s. 151; 11.12.2. Rehabilitacje w skoliozach - s. 154; 11.12.3. Wrodzona łamliwość kości (Osteogenesis imperfecta - Ol) / Alina Trytek - s. 158; 11.12.4. Choroba Perthesa - jałowa martwica bliższej nasady kości udowej / Alina Trytek - s. 167; 12. Choroby układu oddechowego u dzieci i rehabilitacja oddechowa / Czesław Szmigiel - s. 175; 12.1. Fizjopatologia oddychania - s. 175; 12.1.1. Odrębności anatomiczne układu oddechowego u dzieci - s. 175; 12.1.2. Rozwój i czynność płuc po urodzeniu - s. 178; 12.1.3. Czynność płuc we wczesnym dzieciństwie - s. 179; 12.1.4. Wymiana gazowa w płucach - s. 180; 12.1.5. Wentylacja płuc i biomechanika oddychania - s. 181; 12.1.6. Pojemności i objętości płuc - s. 182; 12.1.7. Wskaźniki spirometryczne - s. 183; 12.1.8. Mięśnie oddechowe i ich udział w procesie oddychania - s. 183; 12.1.9. Ruchomość klatki piersiowej i płuc - s. 186; 12.1.10. Regulacja czynności oddechowej - s. 186; 12.2. Epidemiologia i specyfika chorób układu oddechowego u niemowląt i małych dzieci - s. 187; 12.3. Najczęściej występujące zaburzenia funkcji i powikłania w ostrych stanach chorobowych układu oddechowego - s. 188; 12.3.1. Duszność - s. 188; 12.3.2. Niewydolność oddechowa - s. 191; 12.3.3. Rozdęcie i rozedma płuc - s. 192; 12.3.4. Niedodma płuc - s. 193; 12.4. Zespół zaburzeń oddychania u noworodków (Respiratory distress syndrom RDS). Zespół błon szklistych - s. 195; 12.4.1. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u noworodków z ostrymi zaburzeniami oddychania - s. 196; 12.4.2. Inwazyjne monitorowanie prężności gazów krwi - s. 197; Nieinwazyjne metody monitorowania tlenu pO - s. 197, 12.4.3. Metody sztucznego oddychania - s. 198; 12.4.4. Tlenoterapia - s. 199; 12.4.5. Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli z zapaleniem płuc u dzieci w pierwszym roku życia (Bronchopneumonia) - s. 200; 12.4.6. Fizjoterapeutyczne postępowanie w obturacyjnym zapaleniu oskrzeli z zapaleniem płuc u dzieci w pierwszym roku życia - s. 202; 12.4.7. Zasady aerozoloterapii - s. 203; 12.4.8. Inhalacje z zastosowaniem leków rozkurczających oskrzela - s. 205; 12.4.9. Drenaż oskrzeli, oklepywanie, masaż wibracyjny klatki piersiowej - s. 206; 12.4.10. Glikokortykosteroidy i antybiotyki wziewne w bronchoneumonii u dzieci - s. 208; 12.4.11. Znaczenie lecznicze pozycji ułożeniowych - s. 208; 12.4.12. Ćwiczenia ogólnousprawniające dla niemowląt - s. 209; 12.5. Astma oskrzelowa - s. 210; 12.5.1. Podział astmy oskrzelowej - s. 213; 12.5.2. Badanie przedmiotowe w astmie oskrzelowej - s. 214; 12.5.3. Obraz kliniczny i przebieg astmy oskrzelowej - s. 215; 12.5.4. Rozpoznanie astmy oskrzelowej - s. 216; 12.6. Mukowiscydoza - definicja i objawy chorobowe - s. 217; 12.7. Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego / Krzysztof Spodaryk, Dorotan Gazurek - s. 220; 12.7.1. Rehabilitacja w zakażeniach dolnych dróg oddechowych - s. 220; 12.7.2. Rehabilitacja w mukowiscydozie - s. 222; 12.7.3. Rehabilitacja w astmie oskrzelowej - s. 226; Piśmiennictwo - s. 229; Ryciny i ilustracje kliniczne - s. 231; 13. Choroby reumatyczne wieku rozwojowego i postępowanie rehabilitacyjne - wybrane zagadnienia / Zbigniew Zuber, Grażyna Staudt-Spychałowicz - s. 251; 13.1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) - s. 253; 13.2. Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy - s. 258; 13.3. Młodzieńcze spondyloartropatie - s. 261; 13.4. Młodzieńcze łuszczycowe zapalenie stawów - s. 263; 13.5. Zespół Reitera - reaktywne zapalenie stawów - s. 263; 13.6. Zapalenia stawów w przebiegu zapalenia jelit - s. 264; 13.7. Leczenie usprawniające - s. 265; Piśmiennictwo - s. 271; 14. Słowniczek terminów specjalistycznych medyczno-rehabilitacyjnych / Czesław Szmigiel, Alina Trytek - s. 275
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectREHABILITACJApl
dc.subjectDIAGNOSTYKApl
dc.subjectDZIECIpl
dc.subjectMŁODZIEŻpl
dc.subjectNIEPEŁNOSPRAWNIpl
dc.subjectROZWÓJ MOTORYCZNYpl
dc.subjectUKŁAD NERWOWYpl
dc.subjectUKŁAD ODDECHOWYpl
dc.subjectNARZĄDY RUCHUpl
dc.subjectCHOROBYpl
dc.subjectPORAŻENIE MÓZGOWEpl
dc.subjectPODRĘCZNIK AKADEMICKIpl
dc.subject.otherfizjoterapia-rehabilitacja-bezlekowe-metody-leczeniapl
dc.titlePodstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. T. 2pl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2020-10-06T16:27:51Z
dc.date.available2020-10-06T16:27:51Z
dc.relation.ispartofseriesPodręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record