• Możliwości zastosowania choreoterapii w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

      Puszczałowska-Lizis, Ewa; Markowski, Andrzej; Markowska, Magdalena; Szymańska-Smoleń, Ewelina (Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018)
      Choreoterapia jest jedną z technik arteterapii, wykorzystującą taniec jako główny element terapeutyczny. Pełni funkcję profilaktyczną, diagnostyczną i terapeutyczną oraz stwarza warunki polisensorycznej aktywizacji. W ...