• Dennis Lock i jego cztery typy projektów 

   Markowski, Andrzej (Agencja Artystyczna PARA, 2011)
   Głównym celem rozważań jest przedstawienie i przybliżenie głównych założeń przygotowania i prowadzenia projektów badawczych, w nawiązaniu do czterech typów projektów zaproponowanych przez Dennisa Locka.
  • Leczenie bólu mięśniowo-powięziowego u pacjentów objętych opieką paliatywną 

   Markowska, Magdalena; Markowski, Andrzej (Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018)
   Wstęp i cel pracy: Głównym celem pracy była ocena wpływu aplikacji taśmy elastycznej według koncepcji metody Kinesio Taping (KT) w połączeniu z prowadzonym programem fizjoterapeutycznym na ból mięśniowo-powięziowy występujący ...
  • Moralność naukowca 

   Markowski, Andrzej (Agencja Artystyczna PARA, 2011)
   Celem pracy jest rozważanie nad moralnością i etyką nauki w nawiązaniu do postawy prezentowanej przez naukowców na różnym szczeblu kariery zawodowej.
  • Możliwości zastosowania choreoterapii w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

   Puszczałowska-Lizis, Ewa; Markowski, Andrzej; Markowska, Magdalena; Szymańska-Smoleń, Ewelina (Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018)
   Choreoterapia jest jedną z technik arteterapii, wykorzystującą taniec jako główny element terapeutyczny. Pełni funkcję profilaktyczną, diagnostyczną i terapeutyczną oraz stwarza warunki polisensorycznej aktywizacji. W ...
  • Ocena funkcjonalna stawu kolanowego i jakości życia pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - przegląd aktualnych doniesień 

   Gajoch, Aneta; Markowska, Magdalena; Markowski, Andrzej (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, 2018)
   Intensywny styl życia oraz szeroko propagowany wzrost aktywności sportowej i uczestniczenia w niej coraz większej liczby osób w różnym wieku pociąga za sobą zwiększenie liczby urazów i zmian przeciążeniowych w obrębie stawu ...
  • SPICE: holistyczne podejście w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

   Markowski, Andrzej; Markowska, Magdalena; Gajoch, Aneta (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, 2018)
   Praca przybliża problematykę związaną z programem prowadzenia terapii zajęciowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Niejednokrotnie wielu terapeutów napotyka na trudności w pracy z pacjentami, wynikające z braku prowadzenia ...