• Bergsteigen 

      Enzensperger, Ernst (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1924)