• Dorastająca młodzież wobec problemu własnego zdrowia 

      Zawadzka, Bożena (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2007)
      Spis treści: Wstęp; Rozdział I: Zdrowie przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin naukowych – s. 13; 1. Teoretyczne koncepcje zdrowia – s. 13; 1.1. Koncepcja zdrowia w ujęciu globalnym – s. 13; 1.2. Paradygmaty zdrowia ...