• Grundriss der Psychologie 

      Wundt, Wilhelm (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1907)