• Mountaineering 

      Wilson, Claude (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1893)