• Lawn tennis 

      Wilberforce, Herbert William Wrangham; Bingley-Hillyard, Blanche (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1901)