• Biophysik 

      Weiß, Otto (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1922)