• Marsz i chód sportowy 

      Wędrowska, Zofia (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1953)