• Das Schwimmen 

      Geisow, Hans; Kaross, Ernst (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1922)