• Swimming 

      Cobbett, Martin Richard (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1898)