• Materiały Uczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AWF w Krakowie 

   Chwała, Wiesław (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2008)
   Spis treści: Wstęp - s. 5; Muzykoterapia jako składowa kompleksowego procesu leczenia / Agnieszka Śliwka - s. 7; Biomechaniczna ocena zmian kątowych w poszczególnych fazach chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym ...
  • Materiały XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 

   Chwała, Wiesław (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2004)
   Spis treści: Dni Otwarte jako element działalności marketingowej uczelni wyższej / Joanna Rutkowska, Alicja Tomasik - s. 7; Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości / Łukasz Lic - s. 11; Doświadczenie ryzyka ...