• Arbeit und Ermüdung 

      Atzler, Edgar (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1927)