Użytkownicy systemu mogą się zalogować w celu wyświetlenia tego dokumentu.

Login

Wprowadź następujące informacje, aby poprosić o kopię dokumentu od osoby odpowiedzialnej.

Überblick über die Ergebnisse der Sommerpflege in Deutschland : (Ferienkolonien, Kinderheilstätte etc.). Im Jahre 1888

Ten adres e-mail posłuży do wysłania dokumentu.