• A philosophy of play 

   Gulick, Luther Halsey (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1920)
  • Aktywność sportowa młodzieży : geneza - struktura - uwarunkowania 

   Winiarski, Ryszard (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1995)
  • Igrzyska narodowe 

   Piasecki, Eugeniusz Witold (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1905)
  • Koszykówka : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego. Cz. 2 

   Lâh, Vladimir Iosifovič (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2007)
   Spis treści: Wstęp – s. 7; Rozdział 1. Ocena i kontrola działań startowych koszykarzy – s. 11; 1.1. W jakim celu należy dokonywać analizy działań startowych graczy – s. 11; 1.2. Sposoby rejestracji działań startowych – s. ...
  • Narciarstwo biegowe 

   Blecharz, Jan; Klimek, Andrzej T.; Kowalczyk, Justyna; Krasicki, Szymon; Rosiński, Jarosław; Ruchlewicz, Tadeusz; Sadowski, Grzegorz; Tajner, Apoloniusz; Zdebski, Janusz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2010)
   Spis treści: Wstęp / Apoloniusz Tajner – s. 51; Wprowadzenie do indywidualnego studium: z Kasiny po olimpijskie medale / Justyna Kowalczyk – s. 72; Zarys rozwoju narciarstwa biegowego / Szymon Krasicki – s. 193; Fizjologiczne ...
  • Podstawy racjonalnego szkolenia w grze w piłkę nożną 

   Żak, Stanisław; Duda, Henryk (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2006)
   Spis treści: Wstęp - s. 7; 1. Nabór i selekcja w piłce nożnej (Tadeusz Ambroży, Henryk Duda) - s. 11; 2. Fizjologiczne aspekty treningu sportowego piłkarza (Jerzy Wnorowski) - s. 23; 2.1. Fizjologiczne mechanizmy wysiłków ...
  • Przewodnik do ćwiczeń z psychologii 

   Zdebski, Janusz; Dracz, Barbara; Blecharz, Jan (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1983)
  • Psycholog w praktyce sportowej : materiały konferencji naukowej 

   Zdebski, Janusz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1991)
   Spis treści: Wprowadzenie – s. 5; Pilne zadania psychologii sportu / G. Olszewska – s. 7; Działalność sportowa jako przedmiot psychologii sportu / J. Gracz, T. Sankowski – s. 15; Analiza psychologicznych koncepcji ...
  • Psychologia : (krótki kurs). Cz. 2, Psychologia sportu, psychologia rozwojowa 

   Rudik, Petr Antonovič (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1973)
  • Psychologia wobec wychowania fizycznego : materiały Konferencji Naukowej 

   Zdebski, Janusz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1992)
   Spis treści: Wprowadzenie / J. Zdebski – s. 5; Rola psychologii w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego / H.Grabowski – s. 7; Promowanie zdrowia w wychowaniu fizycznym / J. Kłodecka-Różalska – s. 13; Wychowanie ...
  • Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w sporcie 

   Basiaga-Pasternak, Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2007)
   Spis treści Wprowadzenie – s. 5; 1. Zjawisko stresu i sposoby radzenia sobie z nim – s. 7; 1.1. Stres i radzenie sobie ze stresem – s. 7; 1.2. Model Richarda Lazarusa – s. 9; 1.3. Wpływ czynników indywidualnych na sposób ...
  • Über die Reize des Spiels 

   Lazarus, Moritz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1883)
  • Vademecum instruktora żeglarstwa : psychologia, pedagogika i metodyka nauczania żeglarstwa 

   Dąbrowski, Władysław (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1995)
   Spis treści: Wstęp / W. R. Dąbrowski – s. 7; Rozdział I: Psychologia w szkoleniu żeglarskim / J. Zdebski; Wprowadzenie – s. 9; 1. Motywacja aktywności sportowej – s. 9; 2. Psychologiczna charakterystyka żeglarstwa – s. 13; ...