• Sportmassage 

      Kirchberg, Franz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1924)