• Kursus der Massage 

      Ewer, Leopold (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1901)