• Physik des Turnens 

      Kohlrausch, Ernest (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1887)