• Boiska sportowe 

      Sikorski, Walerian (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1922)