• Korsett und Bleichsucht 

      Rosenbach, Ottomar (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1903)