• Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej 

      Marchewka, Anna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2005)
      Spis treści: 1. Wstęp – s. 5; 1.1. Upośledzenie umysłowe i jego klasyfikacje – s. 6; 1.2. Przyczyny upośledzenia oraz charakterystyka osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym – s. 11; 1.3. Problematyka ...