• Kształcenie starszyzny harcerek 

      Związek Harcerstwa Polskiego (1918-1945). Główna Kwatera Harcerek. Wydział Kształcenia Starszyzny (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1936)