• Zasady skautowego ruchu żeńskiego 

      Związek Harcerstwa Polskiego (1918-1945) (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1937)