• Der Speerwurf 

      Westerhaus, Hermann (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1926)