• Motorik. H. 1 

      Krueger, Felix; Klemm, Otto; Voigt, Erich (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1933)