• Základové tělocviku 

      Tyrš, Míroslav (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1873)