• Z zagadnień selekcji sportowej 

      Fiedor, Marian; Sierakowska, Marta; Tyka, Aleksander (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1987)
      Spis treści: Kryteria selekcji 13-14 letnich chłopców do wyczynowego uprawiania piłki siatkowej / Marian Fiedor – s. 5; Wstęp – s. 5; Materiał i przebieg eksperymentu – s. 7; Wyniki – s. 9; Omówienie wyników – s. 31; Wnioski ...