• Hygjena wieku dziecięcego 

      Trumpp, Joseph (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1904)