• Tennis, rackets, fives 

      Marshall, Julian (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1890)