• Wskazówki metodyczne do nauczania pływania 

      Pasławska-Dybińska, Ewa; Wójcicki, Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2005)
      Spis treści: Wstęp - s. 7; Rozdział 1. Organizacja procesu nauczania pływania - s. 9; 1.1. Organizacja nauki pływania dla młodzieży szkolnej - s. 9; 1.2. Planowanie nauki pływania, kontrola wyników oraz dokumentacja ...