• Hygiène de l'adolescence 

      Périer, Élie (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1891)