• Neue Turnschule 

      Jaeger, Otto Heinrich (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1891)