• Nowe wychowanie 

      Demolins, Edmond (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1900)