• Der Fußballsport 

      Blaschke, Georg P. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1920)