• La fatigue intellectuelle 

      Binet, Alfred (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1898)