Show simple item record

dc.contributor.editorWrona-Wolny, Weronika
dc.contributor.editorWdowik, Marta
dc.contributor.editorMakowska, Bożena
dc.contributor.editorJawień, Bożena
dc.date.created2020
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn83-89121-30-1pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/882
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2002pl
dc.description.abstractSpis treści: Wstęp – s. 5; Edukacja zdrowotna wobec potrzeb społecznych / Zofia Żukowska – s. 7; Edukacja zdrowotna w polskim systemie oświaty – bilans ostatniej dekady / Barbara Woynarowska – s. 17; Wyobrażenia nauczycieli szkół podstawowych o zdrowiu i wypoczynku / Jerzy Nowocień – s. 25; Kompetencje zdrowotne młodzieży w kontekście pedagogiki humanistycznej / Jan Papież – s. 35; Kompetencje nauczycieli szkół podstawowych do realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej / Urszula Macioł-Kisiel – s. 43; Korzenie współczesnego alkoholizmu / Ewa Kałamacka – s. 53; Wpływ działania alkoholu etylowego na zmiany parametrów fizjologicznych i biochemicznych odpowiedzialnych za wydolność fizyczną organizmu / Wanda Pilch – s. 61; Alkohol a prenatalny okres życia człowieka / Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Renata Straub – s. 65; Realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnień wśród młodzieży / Renata Straub, Emilia Lichtenberg-Kokoszka – s. 73; Udział szkoły w przygotowaniu młodzieży do życia w trzeźwości / Bożena Makowska – s. 81; Alkohol wrogiem młodzieży (Scenariusz zajęć dla nauczycieli) / Jolanta Derbich – s. 87; Wiedza i zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania przedszkolnego / Gabriela Antoszczuk – s. 97; Trudności ewaluacji działań wychowawczo-resocjalizacyjnych podejmowanych wobec młodzieży / Robert Opora – s. 103; Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw abstynenckich / Lucyna Stanek – s. 109; Rola szeroko rozumianej aktywności fizycznej w terapii uzależnień / Radosław Breska – s. 115; Alkohol a sport w świetle literatury / Weronika Wrona-Wolny – s. 123; Konsumowanie alkoholu przez sportowców w opinii uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego / Joanna Basiaga-Pastenak – s. 129; Wstydliwy temat - alkohol na wycieczkach turystycznych / Małgorzata Orlewicz-Musiał – s. 141; Styl życia a zachowania prozdrowotne studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Zielonogórskiego (komunikat z badań) / Mirosław Kowalski, Paweł Kowalski – s. 153; Rola pluszowej terapii w łagodzeniu skutków choroby alkoholowej w rodzinie / Elżbieta M. Minczakiewicz – s. 161; Ścieżka życiowa kobiety i dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Studium socjologiczne grupy Al Anon z regionu Śląska / Jadwiga Mazur – s. 171; Sprawozdania z obrad konferencji – s. 185; Rezolucja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja zdrowotna - alkohol - sport" Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 21-22 maja 2002 r. – s. 191
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectWYCHOWANIE ZDROWOTNEpl
dc.subjectALKOHOLIZMpl
dc.subjectALKOHOLpl
dc.subjectKULTURA FIZYCZNApl
dc.subjectMATERIAŁY KONFERENCYJNEpl
dc.subject.otheroswiata-pedagogika-wychowanie-szkolnictwopl
dc.titleEdukacja zdrowotna - alkohol - sport : Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego. AWF - Kraków 21-22 maja 2002pl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2021-01-19T19:58:02Z
dc.date.available2021-01-19T19:58:02Z
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 87


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record