Show simple item record

dc.contributor.editorWrona-Wolny, Weronika
dc.contributor.editorMakowska, Bożena
dc.contributor.editorJawień, Bożena
dc.date.created2020
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn83-89121-05-0pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/879
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2002pl
dc.description.abstractSpis treści: Wstęp – s. 5; Referaty wprowadzające – s. 7; Nauczyciel w edukacji zdrowotnej - w świetle reformy systemu edukacji / Sokołowska M. – s. 9; Nauczyciel jako centralna postać w edukacji zdrowotnej uczniów / Maszczak T. – s. 14; Nauczyciel kreatorem zdrowia w reformującej się szkole / Żukowska Z. – s. 21; Nauczyciele i przyszli nauczyciele a problem edukacji zdrowotnej / Sulisz S. – s. 31;: Koncepcje programowe studiów wychowania fizycznego i zdrowotnego a podstawa programowa edukacji prozdrowotnej / Jaworski Z. – s. 34; Trzy potencjalne płaszczyzny oddziaływania prozdrowotnego poprzez wychowanie fizyczne / Krawański A. – s. 41; Nowy aspekt edukacji zdrowotnej w nawiązaniu do europejskich programów promocji zdrowia / Doleżal M. – s. 53; Motywacje etyczne w pedagogice zdrowotnej / Cygan J. – s. 59; Głos Macieja Demela w dyskusji na sesji plenarnej w I dniu obrad / Demel M. – s. 64; Nauczyciel WF jako wzór osobowy zachowań prozdrowotnych / Fenczyn J. – s. 65; Prozdrowotny potencjał wychowania fizycznego / Murawow I. – s. 73; Kształcenie nauczycieli w edukacji zdrowotnej / Bulicz E.– s. 80; Współczesne dylematy edukacji zdrowotnej w Polsce / Sekuła-Kwaśniewicz H. – s. 85; Rola nauczyciela wychowania fizycznego w promocji zdrowia / Kasperczyk T. – s. 92; Głos Macieja Demela w dyskusji na sesji plenarnej w II dniu obrad / Demel M. – s. 96; Sesja I. Zachowania zdrowotne nauczycieli; Postrzeganie zdrowia przez wychowanków – s. 97; Sport i rekreacja pedagogów specjalnych w czasie wolnym / Korzon A. – s. 99; Zdrowie i kondycja fizyczna nauczycieli a promocja zdrowia / Minczakiewicz E. – s. 107; "Zachowania zdrowotne nauczycieli a jakość ich pracy zawodowej i życia osobistego (komunikat z badań) / Chmielewska J. – s. 114; Zachowania zdrowotne nauczycieli i ich stosunek do promowania zdrowia w szkole/ Makowska B. – s. 119; Ocena zachowań zdrowotnych nauczycielek nauczania początkowego / Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M. – s. 123; Zdrowie w świadomości i stylu życia uczniów miejskiej szkoły podstawowej / Brojek A., Włostowska K.– s. 128; Zdrowie w systemie wartości studentów / Włostowska K., Brojek A. – s. 134; Ocena więzi z nauczycielem a postrzegane zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne / Supranowicz P., Gębska-Kuczerowska A., Urban E. – s. 138;: Szkoła środowiskiem promującym zdrowie - w opinii uczniów / Dąbrowski A. – s. 144; Skuteczność szkolnej edukacji w przełamywaniu stereotypów prokreacyjnych / Jawień B. – s. 149; Młodzież o potrzebie wychowania seksualnego / Czechowski M. – s. 153; Zachowania zdrowotne nauczycieli ze szkół wiejskich / Wrona-Wolny W. – s. 159; Sesja II. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej – s. 167; Doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w Polsce w 1998 roku / Woynarowska B., Kowalewska A. – s. 169; Animator wychowania zdrowotnego w stylu salezjańskim / Dziubiński Z. – s. 176; Czy polonista może (musi?, chce?) edukować zdrowotnie? / Kaliszewska M. – s. 184; Postawy wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych wyznacznikiem prozdrowotnej orientacji nauczyciela / Kossewska J. – s. 191; Paradoksy społecznej roli nauczyciela jako promotora zdrowia / Jarmuła-Kliś T. – s. 199; Nauczyciele wobec perspektywy realizacji edukacji prozdrowotnej w szkołach (opinie, poglądy, doświadczenia) / Feiner M., Kulesza W. – s. 206; Przygotowanie nauczycieli nauczania początkowego do realizacji nowego programu wychowania fizycznego / Kurzak M. – s. 216; Realizacja i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkole / Kowalewska A., Woynarowska B. – s. 223; Przygotowanie do realizacji edukacji zdrowotnej w autoocenie nauczycieli nauczania początkowego / Kościńska E., Rębiałkowska M. – s. 229; Edukacja zdrowotna w kształceniu nauczycieli nauczania początkowego / Skulicz D. – s. 234; Rozwój zawodowy nauczyciela edukacji zdrowotnej / Kowolik P., Pindera M.– s. 241; Sukcesy i porażki Nowosądeckiej Ligi Szkół Promujących Zdrowie / Pelczar J. – s. 249; Przygotowanie studentów Wychowania Fizycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie do edukacji prozdrowotnej / Pyzik M., Rodziewicz-Gruhn J. – s. 255
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectWYCHOWANIE ZDROWOTNEpl
dc.subjectPROMOCJA ZDROWIApl
dc.subjectNAUCZYCIELpl
dc.subjectMATERIAŁY KONFERENCYJNEpl
dc.subject.otheroswiata-pedagogika-wychowanie-szkolnictwopl
dc.titleNauczyciel w edukacji zdrowotnej : ogólnopolska konferencja naukowa, AWF Kraków 27-28 maja 1999. T. 1pl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2021-01-11T18:45:09Z
dc.date.available2021-01-11T18:45:09Z
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 86


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record