Show simple item record

dc.contributor.editorRettinger, Wacław
dc.date.created2020
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn83-89121-45-Xpl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/870
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2002pl
dc.description.abstractSpis treści: Dokument promocyjny jako metoda poszukiwania możliwości adaptacji zabytków na cele turystyczne / Krystyna Pawłowska - s. 9; Kola zębate, czyli mechanizm Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Małopolskiego 2004-2006 / Krzysztof Markiel - s. 13; Koncepcje rozwoju turystycznego gminy Wiślica / Anna Mitkowska - s. 19; Współczesna turystyka kulturowa a piękno krajobrazu kulturowego / Wojciech Kosiński - s. 27; Przestrzenne zróżnicowanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Krzeszowice a rozwój turystyki / Adam Mroczka, Izabela Majcherczyk - s. 35; Znaczenie lasu dla kultury i turystyki / Krystyna Krauz - s. 49; Przestrzenne rozmieszczenie bazy turystycznej w województwie małopolskim - na podstawie badań KT - 1 za rok 2001 / Andrzej Binda, Halina Grabowska - s. 57; Ślady historii lotnictwa w krajobrazie Polski jako nieznany aspekt atrakcyjności turystycznej gmin i regionów / Krzysztof Wielgus - s. 67; Wpływ terenów zieleni miejskiej na rozwój turystyki / Agata Zachariasz - s. 73; Kultywowanie regionalnych tradycji w gospodarstwach agroturystycznych Małopolski jako przykład oferty turystycznej / Alicja Marczak - s. 79; Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w gospodarce turystycznej Egiptu / Jacek Chrząszczewski - s. 87; Historyczny krajobraz warowny - czyli szanse i manowce „ turystyki fortecznej ” - na przykładach Krakowa i Przemyśla / Jadwiga Środulska-Wielgus - s. 93;: Kompozycja krajobrazowa dróg widokowych / Urszula Forczek-Brataniec - s. 99; Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe a współczesne tendencje w turystyce na przykładzie Dolnej Austrii / Katarzyna Gmyrek - s. 103; Tendencje w rozwoju turystyki na tle dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Prądnika / Józef Partyka - s. 113; Karpacki szlak kolejowy / Wacław Rettinger, Marcin Śliwa - s. 119; Dziedzictwo kulturowe a zmiany na rynku turystycznym / Wiesław Alejziak - s. 125
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectTURYSTYKApl
dc.subjectGOSPODARKA TURYSTYCZNApl
dc.subjectROZWÓJ TURYSTYKIpl
dc.subjectWALORY PRZYRODNICZEpl
dc.subjectDZIEDZICTWO KULTUROWEpl
dc.subjectMATERIAŁY KONFERENCYJNEpl
dc.subject.otherturystyka-turyzmpl
dc.titleDziedzictwo przyrodnicze i kulturowe a współczesne tendencje w gospodarce turystycznej : materiały konferencyjnepl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2021-01-07T19:40:35Z
dc.date.available2021-01-07T19:40:35Z
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 88


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record