Show simple item record

dc.contributor.authorWójtowicz, Stanisław
dc.date.created2020
dc.date.issued1985
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/864
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 1985pl
dc.description.abstractSpis treści: Od Autora – s. 7; Rozdział I. Zaburzenia odżywiania – s. 9; Niedobory żywienia – s. 10; Przebieg choroby głodowej – s. 11; Przekarmianie ustroju – s. 13; Rozdział II. Witaminy - ich znaczenie i objawy niedoborów – s. 15; Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – s. 17; Witaminy rozpuszczalne w wodzie – s. 22; Rozdział III. Zaburzenia w krążeniu krwi – s. 33; Zaburzenia ogólne krążenia – s. 33; Miejscowe zaburzenia w krążeniu – s. 40; Krwotoki i krwawienia – s. 41; Podział krwotoków – s. 43; Skutki krwotoków dla organizmu – s. 45; Niedokrwienie i jego następstwa – s. 47; Objawy i skutki niedokrwienia miejscowego – s. 49; Przyczyny niedokrwienia ogólnego – s. 50; Przekrwienie - podział, objawy – s. 52; Następstwa przekrwienia – s. 55; Obrzęki - charakterystyka – s. 58; Podział obrzęków – s. 39; Cechy obrzęku i jego następstwa – s. 61; Zakrzep i zakrzepica – s. 62; Mechanizm powstawania – s. 66; Następstwa zatorów – s. 69; Zawał – podział, następstwa – s. 71; Przyczyny zawałów – s. 73; Objawy kliniczne zawałów i ich zajście – s. 73; Rozdział IV Zapalenia - przyczyny, następstwa – s. 77; Etiologia zapaleń – s. 77; Charakterystyka objawów zapalania – s. 78; Podział zapaleń i ich przebieg – s. 83; Zapalenia wysiękowe – s. 84; Zapalenia uszkadzające – s. 93; Zapalenia wytwórcze – s. 95; Zapalenia swoiste – s. 98; Rozdział V. Alergia i choroby alergiczne – s. 101; Mechanizm powstawania alergii – s. 105; Podział chorób alergicznych – s. 108; Choroby z autoagresji - autoimmunizacji – s. 115; Rozdział VI. Zmiany wsteczne - podział, znaczenie – s. 119; Podział zmian wstecznych – s. 120; Zwyrodnienia – s. 120; Zaburzenia w przemianie białkowej – s. 120; Zaburzenia w przemianie węglowodanów – s. 124; Zaburzenia przemiany tłuszczowej – s. 127; Zaburzenia przemiany składników mineralnych – s. 132; Zaburzenia gospodarki wapniowej – s. 132; Wytrącanie się soli moczanowych – s. 134; Powstawanie kamieni – s. 135; Zaburzenia przemiany barwnikowej – s. 138; Zaniki - przyczyny, następstwa – s. 141; Podział i przyczyny zaników – s. 142; Następstwa zaników – s. 147; Martwice - podział, przyczyny – s. 148; Rodzaje martwicy – s. 149; Przyczyny i następstwa martwicy – s. 151; Rozdział VII. Wzmożone procesy życiowe - zmiany postępowe – s. 153; Podział zmian postępowych – s. 154; Odradzanie się komórek i tkanek – s. 155; Przerost tkanek i narządów – s. 159; Rodzaje przerostów – s. 159; Rozrost komórek i substancji międzykomórkowej – s. 161; Przetwarzanie się komórek – s. 183; Wypełnianie ubytków tkankowych i gojenie się ran – s. 184; Wchłanianie ciał obcych, unieszkodliwianie ich i usuwanie – s. 188; Wytwarzanie przeciwciał odpornościowych – s. 170; Rozdział VIII. Nowotwory – s. 173; Cechy charakterystyczne nowotworów – s. 174; Podział kliniczny i histologiczny nowotworów – s. 175; Nowotwory pochodzenia nabłonkowego – s. 177; Nowotwory pochodzące z innych tkanek – s. 173; Nowotwory mieszane – s. 180; Przyczyny powstawania nowotworów – s. 181; Wzrost nowotworów i ich cechy anatomiczne – s. 185; Stadia rozwoju nowotworów – s. 187; Objawy i zejście choroby nowotworowej – s. 190; Ogólne zasady profilaktyki i leczenie nowotworów – s. 192; Rozdział IX. Zaburzenia czynności gruczołów wewnątrzwydzielniczych – s. 197; Etiopatogeneza zaburzeń hormonalnych – s. 200; Zaburzenia czynności przysadki mózgowej – s. 203; Zaburzenia wydzielania hormonów tropowych przysadki mózgowej – s. 206; Niedoczynność tylnego płata przysadki mózgowej – s. 208; Zaburzenia czynności tarczycy – s. 209; Objawy niedoczynności tarczycy – s. 210; Objawy nadczynności tarczycy – s. 213; Zaburzenia czynności przytarczyc – s. 215; Zaburzenia funkcji grasicy – s. 217; Zaburzenia czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki – s. 219; Zaburzenia czynności nadnerczy – s. 221; Niedoczynność kory nadnerczy – s. 223; Nadczynność kory nadnerczy – s. 225; Nadczynność części rdzennej nadnerczy – s. 229; Zaburzenia czynności gruczołów płciowych – s. 229; Niedoczynność jąder – s. 232; Niedoczynność jajników – s. 233; Nadczynność gruczołów płciowych i zaburzenia różnicowania płci – s. 236; Zaburzenia wydzielania szyszynki – s. 237; Piśmiennictwo – s. 239
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectPATOFIZJOLOGIA OGÓLNApl
dc.subjectPODRĘCZNIK AKADEMICKIpl
dc.subject.otherchoroby-patologiapl
dc.titlePatofizjologia ogólna : dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego kierunek rehabilitacja ruchowa. Cz. 2pl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2020-12-13T14:34:42Z
dc.date.available2020-12-13T14:34:42Z
dc.relation.ispartofseriesWydawnictwo Skryptowe - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 79


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record