Show simple item record

dc.contributor.editorMakowska, Bożena
dc.contributor.editorWrona-Wolny, Weronika
dc.date.created2020
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/863
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2000pl
dc.description.abstractSpis treści: Wprowadzenie: - s. 9; Cz. I. Zdrowie jako pojęcie kluczowe. Czynniki wpływające na zdrowie. mierniki zdrowia - s. 11; Zdrowie — kultura — wychowanie wstępne rozeznanie relacji / Maciej Demel - s. 13; Zdrowie, edukacja do zdrowia, promocja zdrowia. Postrzeganie własnego zdrowia, dokonywanie wyborów w sprawach swego zdrowia oraz odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi / Barbara Woynarowska - s. 16; Zdrowie i czynniki je warunkujące / Barbara Woynarowska - s. 19 ; Pojęcie zdrowia i metody jego pomiaru / Henryk Kuński - s. 22; Zdrowie i mierniki jego oceny / Marian Sygit, Aleksandra Kładna - s. 28; Źródła wiedzy o zdrowiu i kanały jej przepływu / Bożena Zawadzka - s. 32; Zainteresowania zdrowotne i ich zróżnicowanie / Bożena Zawadzka - s. 38; Zdrowie przez wychowanie fizyczne i sport / Jan Oździński, Wojciech Chalcarz - s. 41; Styl życia (Lifestyle) / Zofia Słońska, Małgorzata Misiuna - s. 48; Zdrowie, edukacja do zdrowia, promocja zdrowia. Kształtowanie się stylu życia i zachowań zdrowotnych. Czy i jak można zmienić styl życia i zachowania zdrowotne? / Barbara Woynarowska - s. 50; Cz. II. Promocja zdrowia – s. 55; Zdrowie i promocja zdrowia / Jerzy B. Karski - s. 57; Promocja zdrowia — zarys problematyki / Zofia Słońska - s. 67; Promocja zdrowia / Barbara Woynarowska - s. 83; Rozwój pedagogiki humanistycznej a promocja zdrowia / Zofia Żukowska - s. 86; Pedagogiczno-społeczne uwarunkowania procesu promowania zdrowia ucznia / Andrzej Krawański - s. 94; Wybrane fragmenty Narodowego Programu Zdrowia - s. 110; Narodowy Program Zdrowia 1996-2005. Część I. Narodowy Program Zdrowia. Część II: - s. 119; Narodowy Program Zdrowia. Część III. - s. 135; Cz. III. Teoretyczne podstawy wychowania zdrowotnego – s. 145; Wychowanie zdrowotne: geneza, rozwój, stan posiadania, perspektywy / Maciej Demel - s.147; Wychowanie zdrowotne jako dyscyplina pedagogiczna / Maciej Demel - s. 152; Wychowanie dla zdrowia. Modele wychowania zdrowotnego / Zofia Słońska - s 162; Nowe perspektywy rozwoju wychowania zdrowotnego / Zygmunt Jaworski - s. 166; O własne drogi w wychowaniu zdrowotnym / Maciej Demel - s. 170; Kontrowersje wokół wychowania zdrowotnego i kultury zdrowotnej / Zygmunt Jaworski - s. 180; Edukacja zdrowotna (Health education) / Zofia Słońska, Małgorzata Misiuna - s. 184; Edukacja zdrowotna i jej pedagogiczne aspekty / Elżbieta Charońska, Barbara Janus, Marlena Szczepska - s. 187; Cz. IV. Edukacja zdrowotna w szkole – s. 191; Program edukacji zdrowotnej w szkole / Barbara Woynarowska - s. 193; Zdrowie, edukacja do zdrowia, promocja zdrowia / Barbara Woynarowska - s. 198; Strategia wdrażania wszechstronnej edukacji zdrowotnej w szkole / Barbara Woynarowska - s. 202; Źródła zmian w edukacji zdrowotnej w polskiej szkole / Marianna Charzyńska-Gula - s. 213; Rozwój nauk o kulturze fizycznej a promocja zdrowia / Ryszard Żukowski - s. 217; WHO, UNESCO, UNICEF. Wszechstronna szkolna edukacja zdrowotna. Przewodnik do działania / oprac. i tłumaczenie B. Woynarowska - s. 224; Planowanie i ewaluacja w edukacji zdrowotnej / Barbara Woynarowska - s. 233; Cz. V. Programy wychowania zdrowotnego – s. 239; Ewolucja programu wychowania zdrowotnego: 1963—1983 / Bożena Zawadzka - s. 241; Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole / Marianna Charzyńska-Gula ; Treści wychowania zdrowotnego w programach szkoły podstawowej. Cz. VI. Nauczyciel w edukacji zdrowotnej – s. 285; Nauczyciele wychowania fizycznego w procesie społecznej edukacji prozdrowotnej / Andrzej Krawański – s. 287; Potrzeby i bariery kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i zdrowotnego / Zygmunt Jaworski – s. 297; Pedagogiczne kształcenie kadr wychowania zdrowotnego / Zofia Żukowska - s. 305; Karta Europejska. Minimum programowe kształcenia nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej / Barbara Woynarowska – s. 312; Cz. VII. Szkoła promująca zdrowie – s. 317; Co jest niezbędne do tworzenia szkoły promującej zdrowie? Idea / Barbara Woynarowska i wsp. – s. 319; Strategia tworzenia szkoły promującej zdrowie — Nowe podejścia / Barbara Woynarowska i wsp. – s. 325; Stratega dokonywania zmian i kierowania nimi / Barbara Woynarowska i wsp. – s. 330; Struktura dla tworzenia szkoły promującej zdrowie / Barbara Woynarowska i wsp. – s. 337; Model działań w szkole promującej zdrowie / Barbara Woynarowska i wsp. - s. 344; Przygotowanie ludzi do tworzenia szkoły promującej zdrowie / Barbara Woynarowska i wsp. - s. 358; Model działań. Ewaluacja / Barbara Woynarowska i wsp. - s. 360.
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectWYCHOWANIE ZDROWOTNEpl
dc.subjectZDROWIEpl
dc.subjectPROMOCJA ZDROWIApl
dc.subjectPODRĘCZNIK AKADEMICKIpl
dc.subject.otherhigiena-dietetyka-pielegnacja-cialapl
dc.titleWypisy z wychowania zdrowotnego. Cz. 1pl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2020-12-13T14:33:14Z
dc.date.available2020-12-13T14:33:14Z
dc.relation.ispartofseriesPodręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record