Show simple item record

dc.contributor.authorJarowiecka, Teofila
dc.date.created2020
dc.date.issued1987
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/855
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 1987pl
dc.description.abstractSpis treści: I. Zagadnienia społeczno-pedagogiczne. 1. Bolesław Libicki, Historia i współczesność w rozwoju ideowo-wychowawczych funkcji turystyki – s. 5; 2. Aspekty kultury i sztuki w turystyce / Wacława Szelińska – s. 20; 3. Społeczne aspekty turystyki indywidualnej / Iza Dzierżanowska – s. 28; 4. Potrzeby turystyczne w środowisku wiejskim a poziom ich realizacji na przykładzie województw ciechanowskiego i łódzkiego / Barbara Olszewska – s. 36; 5. Wychowanie do rekreacji w optymalizacji systemu kultury fizycznej w Polsce / Teresa Wolańska – s. 48; 6. Wpływ aktywności ruchowej na sprawność i wydolność fizyczną osób w wieku podeszłym / Anna Mazurkiewicz – s. 61; 7. Bariery uczestnictwa robotnic w kulturze fizycznej / Halina Sekuła-Kwaśniewicz – s. 69; 8. Pedagogiczno-społeczne aspekty uczestnictwa nauczycieli w rekreacji / Wanda Gnatiuk – s. 83; 9. Rekreacja ruchowa w strukturze czasu wolnego różnych środowisk społecznych / Danuta Nałęcka - s. 94; 10. Społeczna efektywność podziału funduszów socjalnych w sferze wypoczynku / Bartłomiej Walas – s. 106; II. Organizacja i ekonomika rekreacji i turystyki. 11. Doskonalenie rynków i świadczeń socjalnych w turystyce / Aleksander Kornak – s. 112; 12. Wybrane problemy polityki turystycznej w Polsce / Urszula Szubert-Zarzeczny – s. 125; 13. Wybrane problemy kształtowania się konsumpcji turystycznej – s. 131; 14. Rola Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w kształtowaniu wzorów zachowań wypoczynkowych / Józef Dębski – s. 141; 15. Dostępność świadczeń socjalnych oraz ich wpływ na aktywność turystyczną ludności / Wiesław Alejziak – s. 153; 16. Udział zakładów pracy w organizacji turystyki emerytów i rencistów / Teresa Skalska – s. 167; 17. Ocena funkcjonowania systemu organizacyjnego wypoczynku w osiedlu na przykładzie wybranych spółdzielni mieszkaniowych Krakowa /komunikat z badań/ / Henryk Sobieraj – s. 177; III. Uwarunkowania środowiskowe rekreacji. 18. Środowisko materialne jako warunek rozwoju turystyki / Jerzy Kruczała – s. 188; 19. Pozaprzyrodnicze uwarunkowania przestrzennego rozwoju rekreacji w Polsce / Maciej Drzewiecki – s. 191; 20. Uwarunkowania rekreacyjnego wykorzystania lasu / Krystyna Krauz – s. 199; 21. Miejsce turystyki w gospodarce doliny Popradu / Marian Nowakowski, Stefan Sacha – s. 206; 22. Możliwości adaptacyjne zabytkowych parków podworskich dla celów turystycznych na przykładzie województwa bydgoskiego / Maria Dombrowicz – s. 216; 23. Ocena środowiska przyrodniczego dla turystyki w dorzeczu Ropy / Roman Kowalski – s. 221; IV. Nauka i kształcenie kadr. 24. O ograniczeniach rynku pracy dla magistrów rekreacji / Teofila Jarowiecka – s. 234; 25. Główne kierunki badań geograficznych nad turystyką w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu / Stanisław Liszewski – s. 243; 26. Kierunki badań naukowych na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu / Walentyna Deja – s. 271; 27. Rekreonomia (rekreologia) nauka o wypoczynku człowieka / Marek Łabaj – s. 278; 28. O naukowy status teorii rekreacji / Ryszard Winiarski – s. 289; 29. Przygotowanie kadr do realizacji krajoznawstwa i turystyki w szkole / Aleksandra Kowalczyk – s. 296; 30. Praktyki zawodowe na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF - Kraków w procesie przygotowania specjalistów do pracy w turystyce / Tomasz Osuchowski – s. 302; 31. Samoocena stopnia przygotowania absolwentów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie z lat 1980-1984 do pracy zawodowej / Monika Unrug – s. 308; 32. Głos w dyskusji / Leszek Mazanek – s. 314
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectREKREACJApl
dc.subjectTURYSTYKApl
dc.subjectMATERIAŁY KONFERENCYJNEpl
dc.subject.otherturystyka-turyzmpl
dc.titleWspółczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowiepl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2020-12-06T14:28:54Z
dc.date.available2020-12-06T14:28:54Z
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 54


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record