Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Czynności zawodowe trenera w sportach walki : materiały 1. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Zakładzie Sportów Walki AWF w Krakowie 28 czerwca 1997 r.

This email address is used for sending the document.